Obiekt

Tytuł: Usuwanie WWA (C13-C16) ze ścieków przemysłowych z wykorzystaniem ditlenku diwodoru = The use of dihydrogen dioxide to remove selected pahs from industrial wastewater

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 25 (2012)

Streszczenie:

Podstawowym założeniem prowadzonych badań było określenie wpływu ditlenku diwodoru na usuwanie wybranych WWA ze ścieków przemysłowych. Do badań zastosowano ditlenek diwodoru w dawkach: 50 mg/l, 100 mg/l, 300 mg/l, 600 mg/l, 900 mg/l, 1000 mg/l i 2000 mg/l. Analizę ilościowo-jakościową WWA prowadzono z wykorzystaniem chromatografu gazowego ze spektrometrem masowym. ; Suma pięciu analizowanych węglowodorów zawierających od 13 do 16 atomów węgla w cząsteczce (z listy 16 EPA) wynosiła 16 ?g/l. Po procesie utleniania największe obniżenie sumarycznej zawartości badanych WWA, sięgający 82%, odnotowano przy dawce utleniacza wynoszącej 900 mg/l.

Abstract:

The paper presents results of studies on oxidation of selected PAHs. For the oxidation of dihydrogen dioxide used in doses of 50 mg/l, 100 mg/l, 300 mg/l, 600 mg/l, 900 mg/l, 1000 mg/l and 2000 mg/l. Quantitative and qualitative analysis of PAHs was performed using a gas chromatograph mass spectrometer. ; The sum of five analyzed hydrocarbons (from a list of 16 EPA) was 16 ug /L. After oxidation of the greatest deficit of the total content of PAHs studied, reaching 82%, was recorded at a dosage of oxidant of 900 mg/L.

Opis:

zeszyt 25 ukazał się jako nr 145 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Greinert, Andrzej - red.

Format:

application/pdf

Strony:

56-64

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 25

Jezyk:

pol ; eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji