Obiekt

Tytuł: Ocena rekultywacji leśnej zwałowiska odpadów po wydobyciu węgla kamiennego na przykładzie KWK "Brzeszcze" w Brzeszczach = Assessment of forest reclamation of a hard coal waste heap as exemplified by the "Brzeszcze" hard coal mine in Brzeszcze

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 29 (2013)

Streszczenie:

W pracy oceniono rekultywację leśną na zwałowisku odpadów po wydobyciu węgla kamiennego KWK "Brzeszcze" w Brzeszczach. Wprowadzona na zwałowisko roślinność drzewiasta cechuje się dobrą żywotnością i jakością oraz spełnia liczne powierzone jej funkcje od ochronnych do krajobrazowych. Prawidłowy wzrost i rozwój wprowadzonych drzew w dużej mierze umożliwiła poprawnie wykonana rekultywacja techniczna, zwłaszcza nawiezienie odpowiedniej miąższości (40 cm) i jakości wierzchniej warstwy gleby.

Abstract:

The present study assesses the forest reclamation of the hard coal waste heap at the "Brzeszcze" hard coal mine in Brzeszcze. The arborescent vegetation introduced at the waste heap is characterised by good vitality and quality and it fulfills its numerous functions, from protective to landscape ones. To a large extent, the proper growth and development of the introduced trees has been made possible by the correct execution of technical reclamation, particularly bringing the surface soil layer (40 cm) with proper volume and quality.

Opis:

w nagłówku strony tytułowej błędny numer serii głównej - 150 (powinno być 149) i numeru zeszytu - 30 (powinno być 29)

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Greinert, Andrzej - red.

Format:

application/pdf

Strony:

68-78

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 29

Jezyk:

eng ; pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji