Object

Title: Analysis of free vibrations of a plate and fluid in container = Analiza drgań własnych płyty i cieczy w zbiorniku

Creator:

Kaczor, Anita ; Sygulski, Ryszard

Date:

2005

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Group publication title:

CEER, nr 1 (2005)

Abstract_pl:

W pracy analizuje się drgania płyty w kontakcie z cieczą znajdująca się w zbiorniku. Płyta zamocowana jest w ścianach bocznych zbiornika. Rozważany problem zalicza się do zagadnień drgań sprzężonych typu konstrukcja-ciecz. Przyjęto, że ciecz jest nieściśliwa, a ściany boczne zbiornika są sztywne. Oddziaływanie cieczy na drgającą płytę opisano brzegowym równaniem całkowym. Do jego rozwiązania wykorzystano metodę elementów brzegowych. Zastosowano elementy brzegowe typu "constans". Przyjęto model płyty z masami skupionymi w węzłach. Do wyznaczenia macierzy podatności płyty zastosowano program MES. Zamieszczono przykłady liczbowe drgań własnych prostokątnej płyty w kontakcie z cieczą w zbiorniku. Wpływ cieczy na drgania własne płyty jest duży.

Abstract:

The paper concerns the free vibrations of a plate in contact with a fluid in a container. The plate is supported at container walls. The analysed problem is a coupled problem of the structure-liquid type. It is assumed that the fluid is inviscid and incompressible. The side walls of the container are treated as rigid. Action of the fluid on the vibrating plate was described by the boundary integral equation. To solve it the boundary element method was used. Elements of constant type were applied. The plate mass was modelled by the masses concentrated in nodes. The plate flexibility matrix was determined using the FEM program. Numerical examples of the free vibrations of rectangular plates are solved.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46404

Pages:

75-83

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information