Object

Title: Model symulacyjny rozproszonego systemu pomiarowo - sterującego

Creator:

Markowski, Adam

Date:

2006

Resource Type:

rozprawa doktorska

Abstract_pl:

Celem pracy było badanie związków zachodzących między opóźnieniami w transmisji danych w rozproszonych systemach pomiarowo - sterujących a przyczynami ich powstawania i skutkami jakie niosą. Dużą różnorodność sytuacji, w których te opóźnienia występują, duża złożoność analitycznego opisu tego rodzaju związków oraz wymóg znajomości, już na etapie projektowania, wielkości i charakteru tych opóźnień wyznaczyły podstawowy sposób realizacji celu pracy. Było nim pracowanie modeli symulacyjnych do badania właściwości rozproszonego systemu pomiarowo - sterującego. Tak przygotowane modele symulacyjne mogą być podstawą, jeszcze w fazie projektowania, do modyfikacji struktury systemu czy tez struktury węzłów oraz mogą wskazywać na zmiany parametrów czasowych jakie powinny być spełnione przez węzły lub magistrale systemu.

Abstract:

The basic aim of a work was investigation of a relations between delays in data transmission in DMCS, looking for a causes and place their appearing and influence of a delays on the DMCS. functioning. A lot diversity of a situations in which delays are present, a complexity of the analytical description this kind of relations and requirement of a knowledge of a quantity and kind of delays on the design stage determine range, importance and way of conducting researches. Aims have been achieved by means of DMCS simulation model developed by author. This approach is very useful because results getting from simulation can be helpful for DMCS designer. Worked-out simulator was verified by use of a analytical and experimental approaches. Achieved simulation results can be useful to choose suitable system or node structures and can indicate if tasks deadlines executed by node processor and communication tasks deadlines are meet.

Description:

promotor: dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ ; dyscyplina naukowa: elektrotechnika ; recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec, Politechnika Śląska, dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski ; specjalność naukowa: systemy pomiarowe ; dyscyplina naukowa: nauki techniczne ; jednostka prowadząca przewód: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Instytut Metrologii Elektrycznej ; miejsce pracy autora rozprawy: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji ; sposób zgłoszenia rozprawy, dostępność, liczba stron: nie ogłoszono, Biblioteka Główna Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 102. ; Uniwersytet Zielonogórski

Format:

text/html ; text/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:5695

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2018

In our library since:

Nov 29, 2006

Number of object content hits:

2 607

Number of object content views in HTML format

41

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/5675

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information