Obiekt

Tytuł: Model symulacyjny rozproszonego systemu pomiarowo - sterującego

Autor:

Markowski, Adam

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

rozprawa doktorska

Streszczenie:

Celem pracy było badanie związków zachodzących między opóźnieniami w transmisji danych w rozproszonych systemach pomiarowo - sterujących a przyczynami ich powstawania i skutkami jakie niosą. Dużą różnorodność sytuacji, w których te opóźnienia występują, duża złożoność analitycznego opisu tego rodzaju związków oraz wymóg znajomości, już na etapie projektowania, wielkości i charakteru tych opóźnień wyznaczyły podstawowy sposób realizacji celu pracy. Było nim pracowanie modeli symulacyjnych do badania właściwości rozproszonego systemu pomiarowo - sterującego. Tak przygotowane modele symulacyjne mogą być podstawą, jeszcze w fazie projektowania, do modyfikacji struktury systemu czy tez struktury węzłów oraz mogą wskazywać na zmiany parametrów czasowych jakie powinny być spełnione przez węzły lub magistrale systemu.

Abstract:

The basic aim of a work was investigation of a relations between delays in data transmission in DMCS, looking for a causes and place their appearing and influence of a delays on the DMCS. functioning. A lot diversity of a situations in which delays are present, a complexity of the analytical description this kind of relations and requirement of a knowledge of a quantity and kind of delays on the design stage determine range, importance and way of conducting researches. Aims have been achieved by means of DMCS simulation model developed by author. This approach is very useful because results getting from simulation can be helpful for DMCS designer. Worked-out simulator was verified by use of a analytical and experimental approaches. Achieved simulation results can be useful to choose suitable system or node structures and can indicate if tasks deadlines executed by node processor and communication tasks deadlines are meet.

Opis:

promotor: dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ ; dyscyplina naukowa: elektrotechnika ; recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec, Politechnika Śląska, dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski ; specjalność naukowa: systemy pomiarowe ; dyscyplina naukowa: nauki techniczne ; jednostka prowadząca przewód: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Instytut Metrologii Elektrycznej ; miejsce pracy autora rozprawy: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji ; sposób zgłoszenia rozprawy, dostępność, liczba stron: nie ogłoszono, Biblioteka Główna Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 102. ; Uniwersytet Zielonogórski

Format:

text/html ; text/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:5695

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-07-18

Data dodania obiektu:

2006-11-29

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2 539

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie HTML

28

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/5675

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji