Object

Title: Application of steel bar bracings in renovation and modernization of historic buildings = Zastosowanie stalowych stężeń prętowych w renowacji i modernizacji obiektów zabytkowych

Creator:

Kuchta, Krzysztof

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 19 (2015)

Abstract_pl:

Wykorzystanie stalowych stężeń prętowych jest możliwe we wszystkich czterech stadiach działalności inżynierskiej przy renowacji i modernizacji zabytkowych obiektów budowlanych, tj.: zabezpieczaniu, naprawie, wzmacnianiu i przebudowie. Stężenia stalowe stanowią pomocnicze układy konstrukcyjne, które ze względu na swoje relatywnie niewielkie gabaryty przekrojów i niski ciężar własny umożliwiają efektywne osiągnięcie wymaganej nośności i stateczności oryginalnych układów konstrukcyjnych obiektu zabytkowego. ; Stosunkowo częstym przypadkiem zastosowań stężeń stalowych są stężenia tymczasowe służące do zapewnienia bezpieczeństwa obiektu do czasu rozpoczęcia i podczas trwania prac budowlanych lub konserwatorskich. Zalety tego typu stężeń uwidaczniają się zwłaszcza podczas prowadzenia robót w gęstej zabudowie staromiejskiej, gdzie dostęp do placu budowy jest utrudniony, a zły stan techniczny sąsiednich budynków i ograniczenia wymiarowe komplikują prowadzenie budowy. ; Stalowe stężenie prętowe z powodzeniem są również stosowane do wykonania trwałych napraw, szczególnie tam gdzie wymagane jest osiągnięcie dużej nośności przy stosunkowo niewielkich gabarytach przekroju, a miejsca interwencji konstrukcyjnej nie są eksponowane. Obszar zastosowań stężeń stalowych obejmuje także rekonstrukcje, najczęściej są to stalowe szkielety nadbudowy. Konstrukcja stalowa w większości przypadków stanowi tkankę różniącą się stylem i materiałem od autentycznej występującej w odnawianym obiekcie zabytkowym, nierzadko jednak jest jednocześnie racjonalnym rozwiązaniem, akceptowalnym z konserwatorskiego i konstrukcyjnego punktu widzenia.

Abstract:

The use of steel bracings is possible in all four stages of engineering activities in the renovation and modernization of historic buildings, i. e.: protecting, repairing, strengthening and rebuilding. Steel bracings are auxiliary structural systems, which, due to their relatively small cross-section dimensions and low weight, provide an efficient way to achieve the required resistance and stability of the original historic building structural systems. The steel structure in most cases is the tissue that differs in style and material of genuine tissue which is present in a renewed historic building, but is also often a rational solution acceptable to the conservation and structural point of view.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47437

DOI:

10.2478/ceer-2015-0052

Pages:

61-70

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 19

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information