Object

Title: Road investment design in areas protected by the monuments conservator = Projektowanie inwestycji drogowych na obszarach objętych ochroną konserwatora zabytków

Creator:

Juszczyk, Artur

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 21 (2016)

Abstract_pl:

Inwestycje drogowe stanowią niezbędny element utrzymania oraz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. Prace projektowe dotyczące drogowych zamierzeń budowlanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską, wymagają należytego przygotowania szczególnie pod względem formalnym. Przedstawiono różne metodyki postępowania w toku uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz związanych z nimi trudności, które to są uzależnione od formy ochrony zabytku oraz zakresu planowanych robót budowlanych. Poruszona została również kwestia dotycząca prawa w przedmiotowym zakresie. Zaproponowano ujednolicenie dotychczasowych przepisów oraz przedstawiono prawdopodobny kierunek nowych będących obecnie w fazie przygotowań.

Abstract:

Design works on road construction plans for areas protected by conservation require a proper preparation, especially in terms of formality, which has been described in this paper. One has shown the various methods of conduct in the course of obtaining administrative decisions and related difficulties, which are dependent on the form of monument protection and the scope of the proposed building works. One has also raised a question regarding the law on the subject. One has suggested the consolidation of existing regulations and introduced the likely new direction that is currently in preparation.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:56084

DOI:

10.1515/ceer-2016-0019

Pages:

35-42

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 21

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information