Object

Title: Comparative calculation of heat exchange with the ground in residential building including periodes of heat waves = Weryfikacja niestacjonarnego modelu do obliczeń temperatury w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych podczas fal upałów

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 21 (2016)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono weryfikację modelu 3D, będącego elementem programu komputerowego WUFI?plus do obliczeń niestacjonarnej wymiany ciepła budynku z termicznym sprzężeniem z gruntem. Za pomocą tego modelu oszacowano kształtowanie się temperatury wewnątrz jednorodzinnego, pasywnego budynku mieszkalnego podczas fali upałów. ; W celu weryfikacji przyjętego modelu zastosowano inny, bardziej rozpowszechniony model używany w programie komputerowym EnergyPlus. W artykule przedstawiono analizę porównawczą wyników obliczeń otrzymanych z zastosowaniem obu programów komputerowych dla dwóch wariantów konstrukcji podłogi na gruncie: bez izolacji termicznej oraz z izolacją termiczną pod płytą na całej jej powierzchni. Ponadto sporządzono analizą statystyczną otrzymanych wyników, uwzględniającą analizę szeregów czasowych oraz parametrów statystyki opisowej.

Abstract:

The paper provides verification of 3D transient ground-coupled model to calculation of heat exchange between ground and typical one-storey, passive residential building. The model was performed with computer software WUFI?plus and carried out to estimate the indoor air temperatures during extending hot weather periods. ; For verifying the results of calculations performed by the WUFI?plus software, the most recent version of EnergyPlus software version was used. Comparison analysis of calculation results obtained with the two above mentioned calculation method was made for two scenarios of slab on ground constructions: without thermal insulation and with thermal insulation under the whole slab area. Comprehensive statistical analysis was done including time series analysis and descriptive statistics parameters.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:56091

DOI:

10.1515/ceer-2016-0026

Pages:

109-119

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 21

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information