Object

Title: Charakterystyka systemu zaopatrzenia w wodę w Babimoście = Characteristic of water supply system in Babimost

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 48 (2017)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono charakterystykę systemu zaopatrującego w wodę miasto Babimost w województwie lubuskim. Sieć wodociągowa o układzie mieszanym, długości 22,9 km dostarcza wodę do około 4 tys. mieszkańców. Przy użyciu programu EPANET opracowano model sieci i przeprowadzono obliczenia wybranych parametrów hydraulicznych dla zróżnicowanych wartości rozbiorów wody i wariantów zasilania. Na podstawie uzyskanych wyników wskazano najkorzystniejsze warianty, a także sformułowano wnioski dotyczące eksploatacji i dalszych obliczeń.

Abstract:

In this paper characteristic of water supply system in Babimost, lubuskie province, was presented. Network of 22,9 km length supply about 4000 inhabitants. Model of system was prepared using EPANET software and calculation of parameters for different water demands was carried out. Results made possible to choose the best variant, to come to conclusions concerning exploitation and further analysis.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 48 ukazał się jako 168 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:50994

Pages:

45-54

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 48

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information