Object

Title: Zawartość i sposób porządkowania akt majątkowych przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na przykładzie zespołu "Wielka Własność Ziemska w Otyniu"

This page uses 'cookies'. More information