Object

Title: Poetyckie marzenie Tadeusza Gajcego w konfrontacji z tradycją romantyczną i oceną pokolenia Kolumbów przez Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta = The poetic dream of Tadeusz Gajcy confronted with the romantic tradition and evaluation of the attitude of the Generation of Columbuses by Czesław Miłosz and Zbigniew Herbert

Creator:

Brasse, Rafał

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Gillmeister, Andrzej - red.

Group publication title:

In Gremium, t. 12

Abstract_pl:

Poetyckie marzenie Tadeusza Gajcego było nie tylko środkiem służącym przezwyciężaniu grozy i absurdu czasów, ale też sposobem wyrażania osobistego stosunku do pojęcia śmierci i ofiary - wyrastającego przecież z doświadczeń okupacyjnej codzienności. Temat ten zdominował świadomość twórczą Gajcego i wywarł decydujący wpływ na charakter jego testamentalnego przesłania zawartego w Gromie powszednim. ; Głównym celem niniejszych refleksji jest próba odnalezienia w poezji Tadeusza Gajcego uzasadnienia dla motywów jego postępowania i wyborów życiowych. W pracy wyróżniłem trzy dopełniające się części. W pierwszej skupiłem się na analizie poetyckich obrazów Gajcego, zwracając uwagę na rolę poetyki marzenia w kształtowaniu postaw etycznych. W drugiej zająłem się obecną w twórczości autora "Przed odejściem" problematyką ofiary w relacji do męczeńskiej tradycji romantycznej. ; W części ostatniej, najbardziej obszernej, starałem się skonfrontować poetyckie przesłanie Tadeusza Gajcego z oceną tamtych wydarzeń i postaw przez Czesława Miłosza. W tej części pracy (sygnalnie) uwzględniłem również - jako istotny z perspektywy kontynuacji postawy walecznej - stosunek Zbigniewa Herberta do wyborów życiowych pokolenia Kolumbów.

Abstract:

The poetic dream of Tadeusz Gajcy was not only a means of overcoming the horror and absurdity of the times, but also a way of expressing his personal relationship to the concept of death and sacrifice - growing, after all, out of the experiences of everyday occupation. This subject dominated the creative consciousness of Gajcy and had a decisive influence on the nature of the message contained in his testa - mental Grom powszedni. ; The main objective of these reflections is an attempt to find the justification of the motives of his conduct and life choices in the poetry of Tadeusz Gajcy. In the work I distinguished three complementary parts. In the first one I focused on the analysis of poetic images of Gajcy, paying attention to the role of poetic dreams in shaping ethical attitudes. In the second I was preoccupied with the problems of the victim in relation to the romantic tradition of martyrdom as present in the works of the author of "Przed odejściem". ; In the last, and the most comprehensive, part I attempted to confront the poetic message of Tadeusz Gajcy with the assessment of those events and attitudes by Czesław Miłosz. In this part of the work I included also - as important from the perspective of the continuation of the brave attitude - the relationship of Zbigniew Herbert to the life choices of the Generation of Columbuses.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54457

Pages:

219-244

Source:

In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką, tom 12

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-2244/II/

Object collections:

Last modified:

Dec 10, 2019

In our library since:

Dec 10, 2019

Number of object content hits:

2 021

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/61920

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information