Object

Title: Bliska, a jednak obca: Skandynawia oczyma bohaterów prozy Natalii Tołstoj = So close and still far away: Scandinavia in the eyes of the protagonists of Natalya Tolstoy?s prose

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Bielniak, Nel - red. nauk.

Group publication title:

Scripta Humana, 4

Abstract_pl:

W artykule omówiono wzajemne poglądy Rosjan i Skandynawów zawarte w opowiadaniach Natalii Tołstoj (1943-2010), w których autorka skupia się na różnicach w mentalności, kulturze i poziomie życia między dwoma narodami. Literacki obraz Skandynawii i Rosji ukazuje zderzenie dwóch rzeczywistości: jej bohaterowie postrzegają Północ jako kraj ?obcy?, ale bardzo pożądany - jako cel podróżników i migrantów. ; W swoim zorientowanym na kontrast literackim obrazie Rosji i Skandynawii Nataliya Tolstoy oparła się głównie na swoich wspomnieniach z życia wziętych: poznała języki, kultury i mentalność skandynawską podczas częstych wizyt w Szwecji i Finlandii - jako stażystka, profesor wizytujący, czy tłumaczka - a także dzięki pracy jako przewodnik dla skandynawskich turystów i delegacji odwiedzających Sankt Petersburg.

Abstract:

This article deals with the views of Russians and Scandinavians on each other - as found in short stories by Nataliya Tolstoy (1943-2010) in which she focuses on the differences in mentality, culture, and living standards between the two nations. The literary picture of Scandinavia and Russia shows a confrontation of the two realities: her protagonists view the North as an 'alien' land, yet a very desirable one - as a destination for travelers and migrants. ; In her contrast-orientated literary depiction of Russia and Scandinavia, Nataliya Tolstoy relied chiefly on her real-life memories: she had got to know Scandinavian languages, cultures, and mentality during her frequent visits to Sweden and Finland - as an intern, visiting professor, or interpreter - and also thanks to her work as a guide for Scandinavian tourists and delegations visiting Sankt Petersburg.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57478

DOI:

10.59444/2015SERredBie_Kulr7

Pages:

121-135

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 4

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information