Object

Title: Specifics of formal and legal issues in processes of revitalizing post-industrial buildings = Specyfika zagadnień formalno-prawnych w procesach rewitalizacji obiektów poprzemysłowych

Creator:

Kochański, Paweł

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 23 (2016)

Abstract_pl:

W artykule poruszono zagadnienia z początkowej fazy procesu inwestycyjnego związanego z rewitalizacją obiektów poprzemysłowych: z planowania i programowania inwestycji w zakresie funkcjonalnym i finansowym oraz projektowania. Opisane aspekty formalno-prawne, są wynikiem popartym doświadczeniem kilku projektów adaptacji obiektów do nowych funkcji w Zielonej Górze i Żaganiu. ; Pojedyncze rozpatrywanie każdego opisanego problemu nie daje innych wniosków, niż przy projektowaniu budynków nowych. Dopiero spojrzenie na cały proces przygotowania i projektowania, zebranie wszystkich doświadczeń ze sfery formalno-prawnej, pozwala zauważyć, że w przypadku rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, ich adaptacji do nowych współczesnych funkcji, konieczne jest podejście wielowątkowe, ale i specyficzne.

Abstract:

The article deals with issues from the initial phase of the investment process connected with revitalizing postindustrial buildings: planning and programming investments in the functional and financial scope, as well as designing. The described formal and legal aspects are the result of a study of a few projects concerning the adaptation of buildings to serving a new function in Zielona Góra and Żagań. ; The conclusions drawn from an individual view into each of the described problems are no different than when designing new buildings. It is not until we look into the whole preparation and design process, and gathering all experiences from the formal-legal sphere, that allows us to notice that, in the case of revitalizing postindustrial buildings and their adaptation to serve modern-day functions, a multifaceted but also specific approach is required.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:61434

DOI:

10.1515/ceer-2016-0052

Pages:

69-77

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 23

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information