Object

Title: Efficiency of project management in higher education establishments on the example of Gdynia Maritime University = Efektywność zarządzania projektami w jednostkach szkolnictwa wyższego na przykładzie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Contributor:

Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Adamczyk, Janusz- red.

Group publication title:

Management, vol. 26 (2022)

Abstract_pl:

Zarządzanie projektami jest solidnie opisane w literaturze przedmiotu. Jednakże liczne opublikowane prace naukowe odnoszą się głównie do przykładów dobrych praktyk w zarządzaniu projektami w podmiotach gospodarczych, a niestety jednostki szkolnictwa wyższego są traktowane marginalnie. ; Celem badań w niniejszej pracy jest zatem ocena wskaźników efektywności zarządzania projektami w uczelniach wyższych, przy czym jako przykład wybrano Uniwersytet Morski w Gdyni. W badaniach posłużono się metodą obserwacji uczestniczącej oraz techniką wywiadu bezpośredniego z kierownikami projektów lub działów zaangażowanych w realizację projektów. Badaniom poddano wybrane projekty, które realizowane były na Uczelni w okresie 2017-2021. ; Sformułowano również pytania badawcze tj. 1) Jakie wskaźniki wykorzystywane są do oceny efektywności zarządzania projektami w HEE?, 2) Czy w badanej HEE prowadzone są analizy oceny efektywności zarządzania w projektach? W celu przeprowadzenia badań zaproponowane zostały autorskie wskaźniki oceny efektywności zarządzania przy realizacji projektów na uczelniach i zastosowano je w analizie zaprezentowanej w artykule. ; Stwierdzono, że badana uczelnia nie stosuje wskaźników oceny efektywności zarządzania projektami. Natomiast użyteczność tych zaproponowanych przez Autorki do badania efektywności zarządzania projektami potwierdziły przeprowadzone obliczenia. Na ich podstawie Autorki rekomendują

Abstract:

Project management is sufficiently described in the source literature. However, numerous published scientific works refer mainly to examples of good practice in project management in business entities, and unfortunately higher education establishments (HEE) are marginally analysed. ; Therefore, the analyses defined in study aim to evaluate the performance indicators of project management in universities, on the example of Gdynia Maritime University. In the studies the research in action method was applied as well as the technique of direct interview with project or department managers involved in the project implementation. The analyses covered selected projects that were implemented at the University between 2017 and 2021. ; Moreover, research questions were formulated, i.e., 1) Which indicators are used to assess the efficiency of project management at HEE?, 2) Does the surveyed HEE analyse the project management efficiency assessment? In order to conduct the study, the Autor`s indicators were proposed to assess the efficiency of process management during the implementation of projects in HEE and these were applied in the analysis presented in this article. It was found that the surveyed university does not apply indicators to assess the efficiency of project management. ; Whereas the use fulness of indicators proposed by the Authors to study the efficiency of project management was confirmed by calculations performed. On these grounds, the Authors recommend the University authorities should consider implementing these indicators.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:66695

DOI:

10.2478/manment-2019-0089

Pages:

164-188

Source:

Management, vol. 26, no 1 (2022)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Dec 9, 2022

In our library since:

Dec 9, 2022

Number of object content hits:

2

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/publication/73714

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information