Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Gazeta Lubuska : organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej R. III Nr 91 (1 kwietnia 1950). - Wyd. ABCDEFG