Object

Title: Gazeta Lubuska : dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej : Zielona Góra - Gorzów R. XXXV 1987. - Wyd. 1