Object

Title: Gazeta Lubuska : organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej R. III 1950. - Wyd. ABCDEFG