Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Gazeta Lubuska : organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej R. III Nr 191 (13 lipca 1950). - Wyd. ABCDEFG