Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Gazeta Lubuska : organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej R. III Nr 209 (1 sierpnia 1950). - Wyd. ABCDEFG