Obiekt

Tytuł: A method for solving rectangular beams and discs = Metoda rozwiązywania prostokątnych ortotropowych belek i tarcz