Object

Title: Composting process as an alternative method for the disposal of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste = Unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych i organicznej frakcji odpadów komunalnych jako alternatywna metoda ich zagospodarowania

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 6 (2011)

Abstract_pl:

W pracy podjęto próbę unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych oraz organicznej frakcji odpadów komunalnych. Do przeprowadzonych badań zostały użyte osady ściekowe z oczyszczalni ścieków "Warta" w Częstochowie oraz organiczną frakcję odpadów komunalnych (OFOK) wydzieloną w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie k/Częstochowy. ; Sporządzono cztery mieszanki, w których zastosowano stały udział wagowy OFOK i materiału strukturotwórczego (trociny). Natomiast zmiennymi były udziały trawy i osadów ściekowych. Doświadczenie prowadzono przez 30 dni w izolowanym bioreaktorze symulującym warunki pryzmowe. ; Zawężenie stosunku C/N wskazuje na poprawność prowadzenia procesu chociaż nie osiągnął on wartości optymalnej dla kompostów ze względu na krótki czas prowadzenia procesu. Stwierdzono, że uzyskana temperatura i czas jej trwania nie był wystarczający dla pełnej higienizacji kompostów M I-III. ; Współkompostowanie organicznej frakcji odpadów komunalnych i osadów ściekowych może być metodą ostatecznego zagospodarowania tych surowców na potrzeby przyrodnicze. Wymagane jest jednak prowadzenie dalszych badań w celu optymalizacji procesu.

Abstract:

This paper attempts to propose a method for the neutralization of municipal sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste. Sewage sludge from municipal wastewater treatment plants, organic fraction of municipal solid waste (MSW), grass and sawdust as a bulking agent were used in this study. ; Four mixtures with variable additions of sewage sludge and grass were composted in lab-scale bioreactors during 30 days. The obtained reduction of the ratio C/N indicates that the composting process ran correctly, however, it didn't reach the optimal values for composts (in some samples the temperature was insufficient). ; This work showed that the co-composting of organic fraction of municipal solid waste and sewage sludge can be the ultimate way of converting these resources for environmental use. However, additional investigations are required in order to optimize the organic and nitrogen degradation of compounds via the co-composting process.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47213

Pages:

127-136

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 6

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information