Object

Title: Gasification process as a complex method of sewage sludge treatment = Zgazowanie jako kompleksowa metoda zagospodarowania osadów ściekowych

Creator:

Werle, Sebastian

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 11 (2013)

Abstract_pl:

W wielu krajach obserwuje się rosnące zainteresowanie termicznym przekształcaniem (spalanie, współspalanie, zgazowanie i piroliza) tradycyjnej (typu ?agro? i leśną) biomasy a także biomasy odpadowej. W ostatnim dwudziestoleciu zaszły duże zmiany w sposobie zagospodarowania osadów ściekowych. ; Na przykład w krajach Unii Europejskiej składowanie osadów, które charakteryzują się ciepłem spalania równym przynajmniej 6 MJ/kg jest (lub będzie w ciągu najbliższych trzech lat) zakazane. W związku z tym istnieje duża potrzeba rozwoju termicznych metod utylizacji osadów ściekowych. Zgazowanie posiada w stosunku do tradycyjnego spalania wiele zalet. Praca zawiera rezultaty badań procesu zgazowania osadów ściekowych w reaktorze ze złożem stałym. Przeanalizowano wpływ parametrów procesowych na proces zgazowania osadów.

Abstract:

Today, there is a rising interest in many countries in ?traditional? (e.g. agro and forest) biomass and waste biomass (e.g. sewage sludge) utilization processes (e.g. combustion, co-combustion, gasification and pyrolysis). During the last twenty years, there has been a major change in the way that sludge is disposed. ; For example, in the European Union (EU) landfill or water deposition of the sewage sludge with the e.g. higher heating value (HHV) equal to 6 MJ/kg will be prohibited. In light of there is a large and pressing need for the development of thermal methods for the disposal of sewage sludge. ; Gasification has several advantages over traditional combustion process. This work investigates sewage sludge gasification in a fixed bed gasifier. The effects of operating conditions on the gasification process were investigated.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47314

Pages:

127-135

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 11

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information