Object

Title: Trace elements in solutions from zeolite synthesis = Pierwiastki śladowe w roztworach po syntezie zeolitów

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 11 (2013)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono zawartości wybranych pierwiastków w powstałych roztworach po syntezie materiału zeolitowego na bazie popiołu lotnego. Próbki popiołu lotnego pochodziły z Elektrowni Rybnik z dwóch kotłów pyłowych: opalanego czystym węglem i ze współspalania węgla z biomasą. ; Przeprowadzone badania wykazały, że wyższe zawartości pierwiastków występują w roztworach poreakcyjnych, powstałych po syntezie popiołów pochodzących ze współspalania węgla z biomasą, niż w roztworach po syntezie popiołów będących produktem spalania czystego węgla. Stwierdzono ponadto, że wraz ze wzrostem stężenia NaOH roztworu zastosowanego do syntezy zeolitów wzrasta ilość poszczególnych pierwiastków.

Abstract:

The paper presents the content of selected elements in solutions formed after the synthesis of zeolitic material based on fly ash. Fly ash samples were taken from two pulverized fuel-fired boilers at the Rybnik Power Plant: one boiler fired solely with coal and one co-fired with coal and biomass. ; The tests conducted have shown that solutions remaining after zeolite synthesis from fly ash generated in boilers co-fired with coal and biomass had higher content of elements than those derived from fly ash generated from burning only coal. It was also found that increasing NaOH concentration of the solution used in zeolite synthesis caused increased content of the individual elements.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47303

Pages:

5-11

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 11

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information