Object

Title: Mathematical reliability model of building components by Rayleigh = Matematyczny model oparty na rozkładzie Rayleigha zmian niezawodności elementów składowych budynku

Creator:

Nowogońska, Beata

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 15 (2014)

Abstract_pl:

Planowanie działań związanych z prawidłowym utrzymaniem budynku należy do zadań niełatwych. Brakuje wiarygodnych modeli matematycznych, które pozwalałyby na oszacowanie niezawodności eksploatacyjnej budynku, określanej często zmianami właściwości użytkowych. ; W przypadku urządzeń technicznych (mechanicznych, elektronicznych) podejmowane są próby wyznaczania predykcji niezawodności eksploatacyjnej, jednak dla obiektów budowlanych podaje się jedynie orientacyjne wykresy zmian właściwości użytkowych. W artykule przedstawiona jest metodyka prognozowania niezawodności eksploatacyjnej budynku, a wartości właściwości użytkowych określone zostały parametrami dystrybuanty rozkładu Rayleigha.

Abstract:

The patterns of process situations play an important role in the monitoring of diagnostic processes. The adaptation of mathematical models describing the degradation processes in mechanical and electronic devices creates opportunities to develop diagnostic standards for buildings erected in traditional technology. This article presents a proposal for the prediction of building operational reliability, which is a prognostic process model within the full period of its use.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47366

DOI:

10.1515/ceer-2014-0036

Pages:

87-97

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 15

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information