Object

Title: Role of housing reconstruction between years 2000-2014 in merging of urban structure of the North-East Wrocław = ola zabudowy mieszkaniowej z lat 2000-2014 w scalaniu struktury urbanistycznej północno-wschodniego Wrocławia

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 20 (2016)

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia sytuację urbanistyczną obszaru północno-wschodniego Wrocławia, gdzie pomiędzy historyczną zabudową osiedla Psie Pole a zabudową mieszkaniową z lat 70-tych XX wieku powstała nowa zrealizowana w XXI wieku zabudowa, stanowiąca sowiste spoiwo urbanistyczne. Nowa zabudowa mieszkaniowa Psiego Pola we Wrocławiu z lat 2000-2014 wypełnia lukę pomiędzy istniejąca zabudową historyczną centrum dzielnicy a zabudową mieszkaniową z wielkiej płyty z lat 70-tych XX-ego wieku. ; Współczesna zabudowa mieszkaniowa korzysta z istniejących elementów infrastruktury społecznej centrum dzielnicy i częściowo zrealizowanych elementów infrastruktury społecznej osiedla z lat 70-tych XX wieku. Autorzy w pierwszej części analizują przestrzenny rozwój tych obszarów w oparciu o materiały historyczne. W kolejnej części w oparciu o analizę przestrzenną i urbanistyczną powstałej w ostatnim 15-leciu zabudowy, analizują uwarunkowania, kontekst oraz wartość urbanistyczną powstałej zabudowy.

Abstract:

The article presents the urban structure of the North-East of Wroclaw, where in the vicinity of the historic buildings and residential buildings from the 70s of the last century, and between, in the last 20 years there were built new buildings, as binding material of the urban structure. The new multifamily housing development of years 2000-2014 of Psie Pole as a housing development in Wroclaw, closes the gap between the historic district residential buildings in the old Psie Pole and the buildings of large slabs of the 70s of the twentieth century. ; The contemporary residential development uses the existing social infrastructure centre of the old Psie Pole district, and also the social infrastructure of the housing development of 70s of the twentieth century. The authors analyze, in the first part, the spatial development of these areas on the basis of historical materials. In the following, based on an analysis of urban structure created in the last 15 years of development, analyze existing conditions, context and value (in terms of urban planning - the wealth of social infrastructure), the contemporary housing development of Psie Pole.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47451

DOI:

10.1515/ceer-2016-0005

Pages:

47-57

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 20

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information