Object

Title: Niektóre wskaźniki zmian poziomu życiowego ludności na Ziemi Lubuskiej

Creator:

Piasny, Janusz (1930-1997)

Date:

1971

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Wąsicki, Jan (1921-1995) - red. nacz.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 7

Abstract_pl:

Badania nad spożyciem z dochodów indywidualnych ludności i społecznych funduszy konsumpcji dostarczają wielu materiałów niezbędnych do określenia stopy życiowej ludności. Wyniki tych badań mogą być podstawą ustalenia wskaźników umożliwiających określenia stopnia dobrobytu całego społeczeństwa w skali kraju względnie regionu, jak również poszczególnych grup społecznych ludności. ; Oczywiście badania stopy życiowej w praktyce muszą obejmować znacznie szerszy zakres aniżeli badania spożycia. Badania te muszą uwzględniać stopień wyposażenia społeczeństwa w majątek trwały, w zapasy i rezerwy oraz ogólne warunki mieszkaniowe ludności, korzystanie z różnego rodzaju urządzeń gospodarki komunalnej itp ; Można jednak powiedzieć, że wyniki badań nad dochodami ludności i kształtowaniem się spożycia są bardzo ważną częścią składową badań poziomu życiowego ludności. Dostarczają one bowiem informacji o faktycznym poziomie dochodów ludności i spożycia w skali kraju, rejonu, okręgu czy poszczególnych grup społecznych ludności, na podstawie których można skonstruować różne mierniki stopy życiowej.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51125

Pages:

47-87

Source:

Rocznik Lubuski, tom 7

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information