Object

Title: Assessment of natural ventilation system for a typical residential house in Poland = Ocena działania wentylacji naturalnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 22 (2016)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki badań działania wentylacji naturalnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. Badanie przeprowadzone było w sezonie zimowym i obejmowało pomiar parametrów klimatu zewnętrznego i wielkości fizycznych charakteryzujących przepływ powietrza w pomieszczeniach. ; Wyniki pomiarów wykazały, że pomimo prawidłowego projektowania i budowy systemu wentylacji naturalnej w budynkach, niekorzystne warunki mikroklimatyczne, które różnią się od tych przewidywanych, spowodowały znaczne obniżenie wydajności systemu wentylacyjnego. Ponadto w artykule przedstawiono wpływ warunków klimatu zewnętrznego, na jakość powietrza w mieszkaniu. W badaniach wyznaczono komfort cieplny za pomocą indeksu PMV.

Abstract:

The paper presents the research results of field measurements campaign of natural ventilation performance and effectiveness in a residential building. The building is located in the microclimate whose parameters differ significantly in relation to a representative weather station. The measurement system recorded climate parameters and the physical variables characterizing the air flow in the rooms within 14 days of the winter season. ; The measurement results showed that in spite of proper design and construction of the ventilation system, unfavorable microclimatic conditions that differed from the predicted ones caused significant reduction in the efficiency of the ventilation system. Also, during some time periods, external climate conditions caused an opposite air flow direction in the vent inlets and outlets, leading to a significant deterioration of air quality and thermal comfort measured by CO2 concentration and PMV index in a residential area.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:56191

DOI:

10.1515/ceer-2016-0032

Pages:

25-44

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 22

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information