Object

Title: Revitalization of energy supply systems in the scale of a town, a district and an Island = Energetyczna rewitalizacja w skali miasta, dzielnicy i wyspy

Creator:

Jachimiuk, Justyna

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 22 (2016)

Abstract_pl:

Modelowe działania podejmowane w HafenCity oraz te w ramach IBA-Hamburg 2006-2013 w Wilhelmsburgu jak również transformacja duńskiej wyspy Samso w samowystarczalną energetycznie mogą stanowić przykłady wykorzystania OZE jako jednego z czynników w projektowaniu procesu rewitalizacji w różnych jej skalach. Istotnym wydaje się określenie wpływu, jaki wywierają systemy wykorzystujące OZE na proces projektowy, architekturę i urbanistykę rewitalizowanych struktur. ; Artykuł poddaje analizie programy i projekty związane z procesami: odnowy zdegradowanych, poprzemysłowych, rekultywacji terenów zdegradowanych ekologicznie, rewitalizacji obszarów portowych i słabo zurbanizowanych w aspektach ochrony klimatu, zastosowania energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej oraz poprawy warunków technicznych obiektów przy zachowaniu zasad rozwoju zrównoważonego.

Abstract:

Model actions undertaken in HafenCity and Wilhelmsburg during IBA Hamburg 2006-13 as well as energy transformation of Danish island of Samso towards self-sufficiency are examples of the use of energy as one of the key factors in the design of revitalization process in various scales. An important issue is to determine the impact of renewable energy systems on design process, architecture and urbanism of revitalized structures. ; Article examines the programs and projects related to the processes: renewal of degraded inner-industrial areas (brownfields), ecological restoration of degraded land, the revitalization of port and underdeveloped areas in the aspects of climate protection, the use of energy from renewable sources and improvement of technical conditions of building substance while maintaining the principles of sustainable development.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:56274

DOI:

10.1515/ceer-2016-0035

Pages:

61-68

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 22

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information