Object

Title: Ciągłość i zmiana profilu zielonogórskich instytucji kultury = Continuity and change in the profile of Zielona Góra`s cultural institutions

Creator:

Idzikowski, Bogdan

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Wołk, Zdzisław - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Abstract_pl:

Zagadnieniem podjętym w tym opracowaniu jest diagnoza fragmentaryczna wybranego, wąskiego aspektu działalności lokalnych instytucji kultury w Zielonej Górze. Diagnoza ta jest efektem badania, które przeprowadziłem w pierwszym kwartale 2007 roku. ; Badanie rozpoznawcze przeprowadziłem w oparciu o wywiady z kierownictwem lub właścicielami wybranych instytucji, koncentrując się na dwóch problemach - funkcjach realizowanych przez instytucje oraz dominujących w nich dziedzinach kultury symbolicznej.

Abstract:

The paper discusses the results of the empirical research covering 17 of Zielona Góra`s cultural institutions run in the spring of 2007 with a structural interview method. The key concepts are: disciplines of symbolic culture, social functions, continuity and change, programme profile. ; The research revealed the following features of Zielona Góra?s cultural institutions:1 - the institutions of a multidiscipline profile dominate, ; 2 - the leading disciplines are characterised by continuity and the additional ones bychange, ; 3 - all of the institutions have a multifunctional character but a varied scope of continuityand change in the implemented functions. The greater dynamics were observed in the group of additional functions. ; 4 - the list of institutions supervised by the local district and municipal authorities issupplemented by privately managed institutions or institutions run by foundations, ; 5 - the greatest variety of culture disciplines and social functions included in theInstitutions` programme profile is represented by the museum, the Zielona GóraCulture Centre, the Regional Centre for Culture Animation, the Zielona GóraUniversity of the Third Age. ; 6 - the institutions revealing an unidirectional character are: the philharmonic, thePro Arte Gallery, the Dance School Gracja, and two clubs: U Ojca and Kawon. ; The cultural offer of Zielona Góra`s institutions is diversified in terms of the disciplines,topics and audience. The social functions that are implemented break the stereotypeof cultural life commercialization.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:59616

Pages:

11-30

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information