Object

Title: Coaching culture in the context of the emergence of creative class = Kultura coachingu w kontekście powstawania klasy kreatywnej

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 19 (2015)

Abstract_pl:

Celem artykułu jest ukazanie na podstawie studiów literatury istoty coachingu, przemysłów kreatywnych we współczesnej gospodarce, kultury coachingu w odniesieniu do klasy kreatywnej oraz zagadnień dotyczących kształtowania relacji pomiędzy klientem a coachem. W opracowaniu ponadto wskazano na różnice pomiędzy coachingiem, doradztwem i konsultingiem, wyróżniki współczesnego coachingu oraz zwrócono uwagę na czynniki mające wpływ na proces kształtowania relacji pomiędzy klientem a coachem. ; W odniesieniu do klasy kreatywnej coaching wysuwa swoją alternatywę rozwoju ludzi i ich organizacji, opartą na komunikacji wartości, akceptacji różnorodności i indywidualności, wzmacniania poczucia podmiotowej sprawczości i integralności, przy jednoczesnym poszerzaniu indywidualnej świadomości. W rezultacie wzmacnia to efekt pobudzania kreatywności, co bezpośrednio oddziałuje na rozwój klasy kreatywnej stanowiącej niezbędny element poprawnego funkcjonowania ważnego sektora gospodarki jakim jest przemysł kreatywny.

Abstract:

The aim of the paper is to present on the basis of the study of literature the essence of coaching, the creative industries in the modern economy, the culture of coaching in relation to the creative class as well as issues relating to the development of relations between the client and the coach. ; The study also pointed out the differences between coaching, conselling and consulting, distinguishing features of modern coaching and highlighted the factors affecting the process of shaping the relationship between the client and the coach. With regard to the creative class coaching extends its alternative development of people and their organizations, based on the values of communication, acceptance of diversity and individuality, strengthening the sense of subjective efficacy and integrity, while expanding individual consciousness. ; As a result, this enhances the effect of stimulating creativity, which directly affects the development of the creative class as an essential element of the proper functioning of an important sector of the economy, which is the creative industry.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51375

DOI:

10.1515/manment-2015-0013

Pages:

52-66

Source:

Management, vol. 19, no 2 (2015)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

May 22, 2019

Number of object content hits:

34

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/publication/59778

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information