Object

Title: Factors shaping inter-organizational trust in e-commerce based on literature review

Creator:

Gajda, Klaudia

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Adamczyk, Janusz- red.

Group publication title:

Management, vol. 24 (2020)

Abstract_pl:

Artykuł poświęcony jest zidentyfikowaniu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które kształtują zaufanie międzyorganizacyjne w handlu elektronicznym. Badając, w jaki sposób budowane jest zaufanie pomiędzy partnerami e-handlu, w oparciu o literaturę, przyjrzano się również czterem, kluczowym sferom zaufania B2B w świetle definicyjnym. ; Po przeanalizowaniu trzynastu raportów badawczych, przedstawiono czynniki kształtowania zaufania B2B, ze względu na częstotliwość ich występowania w raportach. Badania pokazały, że spośród wielu czynników determinujących zaufanie B2B, największa wartość w interakcjach między partnerami e-handlu, leży po stronie czynników, tj. "wspólne wartości", "komunikacja", "doświadczenie i kwalifikacje".

Abstract:

The article is devoted to identifying external and internal factors that shape inter-organizational trust in e-commerce. Studying how trust between e-commerce partners is built, four key B2B trust spheres were analyzed based on literature. ; After analyzing thirteen research reports, the factors shaping B2B trust are presented due to their frequency of occurrence in the reports. Research has shown that among the many factors determining B2B trust, the greatest value in interactions between e-commerce partners lies in the factors, i.e.: "common values", "communication", "experience and qualifications".

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58397

DOI:

10.2478/manment-2019-0034

Pages:

23-38

Source:

Management, vol. 24, no 1 (2020)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information