Object

Title: Development or decline of marketing - systematic considerations

Creator:

Sobotkiewicz, Dariusz

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Adamczyk, Janusz- red.

Group publication title:

Management, vol. 24 (2020)

Abstract_pl:

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: Czy wpływ marketingu w organizacji wzrasta czy maleje? W poszukiwaniu odpowiedzi na niniejsze pytanie przeanalizowano postrzeganie marketingu w literaturze przedmiotu na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Szczególną uwagę i dużo miejsca poświęcono ewolucji funkcji marketingowej i marketingowej koncepcji zarządzania w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Rozważania podjęte w opracowaniu pozwoliły z jednej strony wskazać na osłabianie znaczenia funkcji marketingowej na rzecz marketingowej koncepcji zarządzania, z drugiej natomiast na wyznaczenie współczesnej roli, znaczenia i dalszych kierunków rozwoju marketingu w praktyce biznesowej.

Abstract:

The article is an attempt to answer the question: Is the influence of marketing in the organization increasing or decreasing? In the search for answers to this question, changes that took place in marketing over the past twenty years haves been analyzed. Particular attention and a lot of space was devoted to the evolution of the marketing function and marketing management concept in the practice of business entities. The considerations undertaken in the study allowed, on the one hand, indicatine the weakening of the importance of the marketing function in favour of the marketing concept of management, and on the other hand determinine their contemporary role in business practice.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58405

DOI:

10.2478/manment-2019-0042

Pages:

176-192

Source:

Management, vol. 24, no 1 (2020)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information