Object

Title: Changes in the social architecture of business model in the perspective of the Industry 4.0 concept

Creator:

Grabowska, Sandra

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Adamczyk, Janusz- red.

Group publication title:

Management, vol. 24 (2020)

Abstract_pl:

Po trzech rewolucjach przemysłowych przychodzi czwarta, która przenosi produkcję do wyrafinowanych sieci firm wyposażonych w inteligentne urządzenia, maszyny, środki transportu, komunikujących się ze sobą za pomocą nowoczesnych technologii. Stwarza to nowe wyzwania dla przedsiębiorstw przemysłowych, wymaga ponownego zdefiniowania istniejących modeli biznesowych. ; Opracowanie koncepcji Przemysłu 4.0 zmusza nowoczesne przedsiębiorstwa do szybkiego i elastycznego dostosowywania się do zmieniających się warunków środowiska technologicznego. Znajduje to odzwierciedlenie w zmianach zachodzących w obszarze architektury społecznej i technicznej modeli biznesowych przedsiębiorstw. Przemysł 4.0 przyczynia się do tworzenia nowego rodzaju interakcji między ludźmi i maszynami. Te interakcje znacząco wpływają na sposób wykonywania pracy i alokację zasobów w architekturze społecznej i technicznej modeli biznesowych. Celem artykułu jest zidentyfikowanie zmian zachodzących w obszarze architektury społecznej modelu biznesowego w dobie Przemysłu 4.0.

Abstract:

After three industrial revolutions, the fourth comes, which transfers production to sophisticated networks of companies equipped with intelligent devices, machines, means of transport, communicating with each other using modern technologies. It creates new challenges for industrial enterprises, it requires redefining existing business models. ; The development of the concept of Industry 4.0 forces modern enterprises to quickly and flexibly adapt to the changing conditions of the technological environment. This is reflected in the changes taking place in the area of social and technical architecture of business models. Industry 4.0 contributes to creating a new kind of interaction between people and machines. These interactions significantly affect the way work is done and the resource allocation in the social and technical architecture of business models. The aim of the article is to identyfy the changes taking place in the area of social architecture of the business model in the era of Industry 4.0.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58402

DOI:

10.2478/manment-2019-0039

Pages:

130-142

Source:

Management, vol. 24, no 1 (2020)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information