Object

Title: Dialogi w "Narzeczonej harambaszy" Tomasza Teodora Jeża - spontaniczność czy schematyzm = Dialogues in "Narzeczona harambaszy" by Tomasz Teodor Jeż - spontaneity or schematic approach

Contributor:

Hawrysz, Magdalena - red. nauk. ; Uździcka, Marzanna - red. nauk. ; Wojciechowska, Anna - red. nauk.

Group publication title:

ZSJ 2016

Abstract_pl:

Celem badawczym niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytania: jak zostały skonstruowane dialogi w powieści T.T. Jeża "Narzeczona harambaszy", na ile ich językowy kształt jest wyrazem przestrzegania obowiązujących konwencji językowych, a w jakim stopniu - swobody, kreatywności autorskiej? Co je więc właściwie cechuje - spontaniczność czy raczej schematyzm? ; Zasygnalizowany problem był rozpatrywany na kilku płaszczyznach. Analiza wykazała, że schematyzm można dostrzec w rozmowach bohaterów powieści (zarówno w doborze podejmowanych przez nich tematów i sposobów ich wprowadzania oraz rozwijania, jak i przyjmowanych rolach komunikacyjnych), a także w kształcie konwersacji narratora z potencjalnym odbiorcą. Na każdym z tych poziomów da się jednak zaobserwować próby przełamywania określonych konwencji.

Abstract:

The research purpose of this article is to answer the questions: how the dialogues in the novel "Narzeczona harambaszy" by T.T. Jeż were constructed, to what extent their linguistic form is an expression of respect for the currently valid linguistic conventions, and to what extent - the freedom, the creativity of the author? ; Therefore, what are they actually characterized by - spontaneity or rather schematic approach? The signaled issue was discussed at several levels. The analysis showed that the schematic approach can be seen in conversations of the protagonists (both in the choice of their subjects and their implementation and development, as well as the adopted communication roles), and also in the shape of the narrator`s conversation with a potential reader. At each of these levels one may however observe the attempts of breaking of certain conventions.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:75299

DOI:

10.59444/2017SERredHaw_Uzdr22

Pages:

311-322

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2016

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Nov 2, 2023

In our library since:

Jul 6, 2023

Number of object content hits:

45

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/publication/82305

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information