Object

Title: O znaczeniu estetycznego ukształtowania przekazu w kontekście obrazy uczuć religijnych = Relationship between estetic shape of art and offense of religious feelings

Creator:

Dąbrowska, Dorota

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Steciąg, Magdalena - red. nauk. ; Kaczor, Monika - red. nauk.

Group publication title:

ZSJ 2018

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy zagadnienia obrazy uczuć religijnych i znaczenia, jakie w jego przeżywaniu odgrywa estetyczna płaszczyzna przekazu artystycznego. Przedmiot zawartej w szkicu analizy stanowi recepcja spektaklu "Klątwa" w reżyserii Oliviera Frljica, której zbadanie pozwala na uchwycenie zróżnicowanych postaw, towarzyszących odbiorowi artefaktów dotykających sfer społecznych i obyczajowych tabu. ; Podejmuję namysł nad tym, czy akt naruszenia tabu, generujący wzburzenie i protest, unieważnia refleksję nad wyrazem estetycznym dzieła, eliminuje w percepcji znaczenie kryterium estetycznego, czy też posługując się ryzykownym przekroczeniem społecznie akceptowanych granic, wywołuje jego aktualizację i wzmocnienie. ; Rozumienie estetyki w niniejszym szkicu wykracza poza jej postrzeganie w odniesieniu do piękna, a kategoria języka pojawia się w nim w szerokim znaczeniu, obejmującym zjawiska reprezentatywne dla różnych porządków semiotycznych.

Abstract:

The article deals with the image of religious feelings and the significance of the aesthetic level of artistic message in its perceiving. The subject included in the article of the analysis is the reception of the play "The Curse" directed by Olivier Frljic, whose examination allows to capture diverse attitudes accompanying the reception of artifacts affecting social spheres and taboos. ; I undertake a reflection on whether the taboo violation, generating protest, invalidates the reflection on the aesthetic expression of the art, eliminates the perception of the aesthetic criterion, or using the risky crossing of socially acceptable boundaries, causes its updating and strengthening. ; Understanding of aesthetics in this article goes beyond its perception in relation to beauty, and the category of language appears in it in a broad sense, covering phenomena representative of various semiotic orders.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:77786

Pages:

303-311

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jan 30, 2024

In our library since:

Jan 30, 2024

Number of object content hits:

34

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/publication/86892

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information