Object

Title: Funkcje nazw własnych w dyskursie tożsamościowym. Na podstawie wybranych powieści i opowiadań historycznych Elżbiety Cherezińskiej i Jacka Komudy = Functions of proper names in the identity discourse. Based on selected historical novels and stories by Elżbieta Cherezińska and Jacek Komuda

Creator:

Szagun, Dorota

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Hawrysz, Magdalena - red. nauk. ; Jurewicz, Magdalena - red. nauk. ; Kotlarska, Irmina - red. nauk.

Group publication title:

ZSJ 2019

Abstract_pl:

Nazwy własne jako element pamięci kulturowej budują naszą tożsamość przez proste przywołanie historii, ale przede wszystkim przez szczególną poprzez nazwy ekspozycję dawnych zdarzeń. W ten sposób obecność nazw własnych, w charakterystycznym dla budowania poczucia tożsamości narodowej gatunku, jakim jest powieść historyczna, odtwarza także dyskurs tożsamościowy przez przywołanie i powtórzenie historii. ; Dyskurs ten jest we współczesnych powieściach jednakże twórczo przetwarzany i uzupełniany. U Jacka Komudy dyskurs tożsamościowy budowany jest poprzez rewizję historii i etosu szlacheckiego, a zwłaszcza przez rewaloryzację i deprecjację wzoru rycerza-Sarmaty wypracowanego przez historyczną powieść Henryka Sienkiewicza. ; Dyskurs tożsamościowy jest także współcześnie uzupełniany, tj. odtwarzany zgodnie z prawdą historyczną właściwą czasom piastowskim, ale z nałożoną perspektywą współczesną o profilu feministycznym, co obserwujemy wyraźnie w kształtowaniu nazw własnych w "Hardej" i "Królowej" Elżbiety Cherezińskiej.

Abstract:

Names as an element of cultural memory build our identity through a simple recall of history, but above all by a special exhibition of old events. In this way, the presence of proper names, in the genre characteristic for establishing the sense of national identity, which is a historical novel, also recreate the identity discourse by recalling and repeating history. ; This discourse is, however, in contemporary novels, creatively processed and supplemented. In case of Jacek Komuda, an identity discourse is built through a review of the history and the nobility`s ethos, and especially by revalorizing and depreciating the pattern of the knight developed by the historical novel by Henryk Sienkiewicz. ; Identity discourse is also supplemented today, i.e. reproduced in accordance with the historical truth proper to the Piast times, but with a modern feminist perspective imposed on it, which is clearly seen in forming the proper names in "Harda" and "Królowa" by Elżbieta Cherezińska.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:77816

Pages:

237-251

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2019

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Feb 1, 2024

In our library since:

Feb 1, 2024

Number of object content hits:

15

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/publication/86936

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information