Object

Title: Intensyfikatory treści w dyskursie religijnym = Content intensifiers in a religious discourse

Creator:

Kulwicka-Kamińska, Joanna

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Hawrysz, Magdalena - red. nauk. ; Jurewicz, Magdalena - red. nauk. ; Kotlarska, Irmina - red. nauk.

Group publication title:

ZSJ 2019

Abstract_pl:

W artykule podjęto próbę wskazania intensyfikatorów i ich funkcji w dyskursie religijnym. Przedmiotem badań są zatem środki językowe służące intensyfikacji treści na poziomie formalnej (gramatycznej i syntaktycznej) oraz semantycznej struktury wypowiedzenia. ; Materiał źródłowy wyekscerpowano z trzech przekładów Koranu na język polski: tatarskiego tefsiru (2. połowa XVI w.), tłumaczenia polskich filomatów Ignacego Domeyki i ks. Dionizego Chlewińskiego (1. połowa XIX w.) oraz przekładu Józefa Bielawskiego (1986 r.). Służą one polskiej muzułmańskiej wspólnocie dyskursywnej. ; Na podstawie szczegółowych analiz wykazano, że najbliższe oryginałowi i wykorzystujące pełnię środków językowo-stylistycznych o funkcji wyrażania emfazy jest tatarskie tłumaczenie Koranu.

Abstract:

The article features an attempt at indicating intensifiers and their functions in a religious discourse. Therefore, the object of research constitutes linguistic means which serve the purpose of intensification of content at the level of the formal (grammatical and syntactic) and semantic structure of an utterance. ; The source material was excerpted from three translations of the Qur?an into Polish: a Tatar tefsir (the second half of the 16th c.), a translation by Polish philomaths, Ignacy Domeyko and Father Dionizy Chlewiński (the first half of the 19th c.) and a translation by Józef Bielawski (1986). These translations serve the purposes of the Polish Muslim discourse community. ; On the basis of in-depth analyses one demonstrated that the Tatar translation of the Qur`an adheres to the original most closely and it utilises the whole array of the linguistic and stylistic means whose function is to express emphasis.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:77806

Pages:

177-190

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2019

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jan 31, 2024

In our library since:

Jan 31, 2024

Number of object content hits:

32

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/publication/86927

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information