Object

Title: Koncept domu w powieściach dla młodzieży autorstwa Anny Łaciny = The concept of a home in novels for young people by Anna Łacina

Creator:

Zotova, Nataliia

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Hawrysz, Magdalena - red. nauk. ; Jurewicz, Magdalena - red. nauk. ; Kotlarska, Irmina - red. nauk.

Group publication title:

ZSJ 2022

Abstract_pl:

Prezentowany artykuł został poświęcony konceptowi domu w powieściach współczesnej polskiej pisarki Anny Łaciny ("Czynnik miłości", "Kradzione róże", "Telefony do przyjaciela", "Miłość pod Psią Gwiazdą", "Ostatnie wakacje"). Na materiale wybranych tekstów bada się wielowarstwowość i autonomiczność konceptu domu, jego centralne, peryferyjne, opozycyjne komponenty w perspektywie lingwokulturowej, antropocentrycznej i aksjologicznej. ; Ujawniono, że w przestrzeni artystycznej Anny Łaciny koncept domu przede wszystkim eksponuje aspekty relacyjne, szczególnie stosunki między starszym a młodszym pokoleniem. Z jednej strony, koncept domu jest pozytywnie nacechowany, znajduje się na wysokim miejscu w hierarchii wartości. Z drugiej strony, uwidocznia się przekształcenie tradycyjnej semantyki domu jako przestrzeni intymnej i bezpiecznej w przestrzeń obcą i wrogą. ; Przedstawione badanie jest ważne w świetle aktualnego tematu "młody człowiek i jego bliskie otoczenie" oraz w kontekście zaciekawienia specyficznymi cechami polskiego językowego obrazu domu, w tym cechami dotyczącymi świąt Bożego Narodzenia.

Abstract:

The presented article is devoted to the concept of a home in the novels of the contemporary Polish writer Anna Łacina ("Czynnik miłości", "Kradzione róże", "Telefony do przyjaciela", "Miłość pod Psią Gwiazdą", "Ostatnie wakacje"). On the material of selected texts, the multi?layered and autonomous concept of the home, its central, peripheral, opposing components in the linguacultural, anthropocentric and axiological perspective is examined. ; It was revealed that in Anna Łacina`s artistic space, the concept of a home primarily exposes relational aspects, especially the relations between the older and the younger generation. On the one hand, the home concept is positively characterized, it is high in the hierarchy of values. On the other hand, it show the transformation of the traditional semantics of the home as an intimate and safe space into a foreign and hostile space. ; The presented study is important in the light of the current topic of "the young person and his close environment", and in the context of interest in the specific features of the Polish linguistic image of the home, including features related to Christmas.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:77822

Pages:

71-82

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2022

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Feb 1, 2024

In our library since:

Feb 1, 2024

Number of object content hits:

27

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/publication/86943

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information