Object

Title: To, co dalekie, i to, co bliskie - nazwy własne i ich funkcje w materiałach do nauki języka angielskiego dla polskich emigrantów wojennych z czasów drugiej wojny światowej = What is distant and what is close - proper names and their functions in English learning materials for Polish war emigrants from the Second World War

Creator:

Kotlarska, Irmina

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Hawrysz, Magdalena - red. nauk. ; Jurewicz, Magdalena - red. nauk. ; Kotlarska, Irmina - red. nauk.

Group publication title:

ZSJ 2022

Abstract_pl:

Celem artykułu jest omówienie zasobu onimicznego zgromadzonego w materiałach do nauki języka angielskiego z lat 1941?1946 przeznaczonych dla Polaków przebywających na emigracji wojennej i funkcji, jaki ten zasób pełni. Opracowanie nie jest całościowym ujęciem zagadnienia, a raczej próbą wskazania możliwości interpretacyjnych, jakie niesie przede wszystkim obserwacja kontekstu użyć jednostek onimicznych w publikacjach dokumentujących proces nauczania języka angielskiego w sytuacji wojennej. ; Poczynione obserwacje dowodzą, że użyte nazwy są nie tylko środkiem kształtowania kompetencji socjokulturowej i gramatycznej, ale nośnikiem treści propagandowych - prezentują wyidealizowany obraz stosunków polsko?alianckich, wzmacniając siłę polsko?alianckiego sojuszu, przypominają także żołnierzom bohaterską i niezłomną ojczyznę, o którą powinni walczyć mimo fizycznego oddalenia.

Abstract:

The article aims to discuss the proper names used in the materials for learning English from 1941?1946 for the Poles living in war emigration and the functions that this resource performs. The study is not a comprehensive approach to the issue but rather an attempt to indicate the interpretative possibilities brought primarily by observing the context of "nomina propria" usage in publications documenting teaching English in a war situation. ; The analyses prove that proper names are a means of shaping sociocultural and grammatical competencies and a carrier of propaganda content. They also present an idealized image of Polish?Allied relations, strengthening the strength of the Polish?Allied alliance, and remind the soldiers of the heroic and steadfast homeland for which they should fight despite physical remoteness.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:77820

Pages:

29-44

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2022

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Feb 1, 2024

In our library since:

Feb 1, 2024

Number of object content hits:

24

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/publication/86941

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information