Object

Title: Mechanizmy kształtowania się języka urzędowego w dokumentach małej wspólnoty cechowej (na materiale "Regestru pogłównego jako też i składki różnej" z lat 1757?1779) = Mechanisms of creating an official language in the documents of a small gild community (on "Regestr pogłównego jako też i składki różnej" from 1757?1779)

Creator:

Pałucka-Czerniak, Iwona

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Hawrysz, Magdalena - red. nauk. ; Jurewicz, Magdalena - red. nauk. ; Kotlarska, Irmina - red. nauk.

Group publication title:

ZSJ 2022

Abstract_pl:

Artykuł omawia obyczaje językowe utrwalone w rękopisie "Regestr pogłównego jako też i składki różnej" z lat 1757?1779. Informacje zestawione są z drugim tekstem źródłowym również rękopisem: "Księgą cechu piwowarów krakowskich z lat 1729?1780". ; Analiza prowadzi do wniosku o powierzaniu obowiązku wykonania zapisów w księdze rachunków rocznych notariuszom o większym doświadczeniu i autorytecie, przestrzeganiu wzorów narzucanych przez urzędników miejskich, silnym skonwencjonalizowaniu kompozycji tekstu i języka w partiach zapisu opartych na dokumentach z urzędu miasta i rozluźnieniu sposobu językowego wyrażania treści w zestawieniu pozostałych obciążeń finansowych, dążeniu do kondensacji wyrażania treści powtarzalnych, zwłaszcza dotyczących zachowań mocno zrytualizowanych, dążeniu do precyzji w wyrażaniu informacji o poniesionym wydatku.

Abstract:

The article discusses language customs recorded in the manuscript of "Regestr pogłównego jako też i składki różnej" from 1757?1779. The information is confronted with the second source text also a manuscript: "Księga cechu piwowarów krakowskich z lat 1729?1780". ; The analysis leads to the conclusion that the obligation to make entries in the book of annual accounts should be entrusted to notaries with greater experience and authority, of compliance with formulas imposed by city officials, strong conventionalization of the composition of the text and language in record parts based on documents from the city office and loosening of the language expression in the statement of other financial burdens, in the pursuit of condensation of expressing repetitive content, especially regarding highly ritualized behaviours, in the pursuit of precision in expressing information on the incurred expenditure.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:77826

Pages:

127-140

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2022

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Feb 1, 2024

In our library since:

Feb 1, 2024

Number of object content hits:

25

All available object's versions:

https://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/publication/86947

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information