Object

Title: Gazeta Lubuska : dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej : Gorzów - Zielona Góra R. XXXVIII 1990. - Wyd. 1