Obiekt

Tytuł: Gazeta Zielonogórska : organ KW Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej R. IV 1955