Obiekt

Tytuł: Gazeta Zielonogórska : organ KW Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej R. V 1956