Obiekt

Tytuł: Gazeta Zielonogórska : organ KW Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej R. X 1961