Obiekt

Tytuł: Gazeta Zielonogórska : organ KW Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej R. XI 1962