Object

Title: Limit analysis of steel-concrete composite structures with slip = Nośność graniczna zespolonych stalowo-betonowych konstrukcji z poślizgiem

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 7 (2011)

Abstract_pl:

W referacie zaproponowano modelowanie nośności granicznej zespolonych stalowobetonowych konstrukcji z poślizgiem. Przedstawiono analityczne podejście do obliczania nośności granicznej wielowarstwowych elementów i konstrukcji zespolonych z poślizgiem. ; Przeanalizowano współdziałanie warstw konstrukcji zespolonych, w tym cienkościennych, na przykładzie belek dwu- i trójwarstwowych. Wyniki zostały porównane z obliczeniami numerycznymi wykonanymi przy użyciu programu opartego o Metodę Elementów Skończonych. Następnie zagadnienie nośności granicznej przestrzennych konstrukcji szkieletowych zostało określone jako problem optymalizacji.

Abstract:

The paper proposes a modeling of the load carrying capacity of steel-concrete composite structures with slip. An analytical approach to the load carrying capacity calculation of multilayered composite elements and structures with slip is presented. ; The interaction of layers of composite beams and bars on the example of two- and three-layers, including thin-wall ones, was analyzed. The results are compared with numerical calculations using a program based on the finite element method. Then the problem of the limit analysis for the spatial skeleton structures is formulated as an optimization problem.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47231

Pages:

19-34

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 7

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information