Object

Title: Accumulation of iron in the soil-plant system in a metal industry area = Kumulacja żelaza w układzie gleba-roślina na terenie przemysłu metalowego

Creator:

Fruzińska, Róża

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 7 (2011)

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości żelaza w formie zbliżonej do ogólnej w glebach terenu przemysłu metalowego oraz zawartości żelaza w trawach porastających badany obszar. Badania zawartości żelaza w glebach i trawach realizowano w latach 2009-2010. ; Otrzymane wyniki badań wskazały, że zawartość żelaza w glebach pobranych z terenu zakładu przemysłu metalowego była większa niż w glebach z obszarów nieobjętych bezpośrednią antropopresją. Stwierdzono zawartość żelaza w glebach od 1,06% s.m. do 8,13% s.m. przy zawartości 0,6% s.m. na obszarach kontrolnych. W badanych roślinach wykazano obecność żelaza na poziomie 0,027-0,104% s.m. przy zawartości 0,009% s.m. na obszarach kontrolnych. ; Kumulacja żelaza w glebach z badanego terenu jest wynikiem długotrwałej działalności przemysłowej (mającej miejsce od roku 1876), opierającej się na produkcji taboru szynowego oraz elementów stalowych.

Abstract:

The paper presents the results of research on the content of iron in a subtotal form in the soils of metal industry areas and the content of iron in the grass growing in the test area. Research on the content of iron in soils and grasses was carried out in 2009-2010. ; The results indicated that the content of iron in soils taken from the premises of the metals industry plant was greater than in soils from areas not covered by direct anthropopressure. The content of iron found in soils was from 1,06% dw to 8,13% dw with the content of 0,6% dw in the control areas. ; The plants studied showed the presence of iron at the level of 0,027-0,104% dw with a content of 0,009% dw in the control areas. The accumulation of iron in the soils of the area under research is the result of a longterm industrial activity (which started in 1876), based on the manufacture of rolling stock and steel elements.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47234

Pages:

59-68

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 7

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information