Object

Title: Seed germination of selected plants under the influence of heavy metals = Wpływ wybranych soli metali ciężkich na siłę kiełkowania nasion niektórych roślin

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 7 (2011)

Abstract_pl:

Praca przedstawia wpływ roztworów soli metali ciężkich: CuSO4, Pb(NO3)2, ZnCl2 i Cd(NO3)2 na siłę kiełkowania nasion roślin. Stosowano roztwory o różnym stężeniu wymienionych soli na nasiona żyta ozimego (Secale cereale L.), pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.), rzepaku ozimego (Brassica napus oleifera L.) i gorczycy białej (Sinapis alba). ; Doświadczenie prowadzono w warunkach laboratoryjnych. Każdy wariant doświadczenia powtórzono 3 razy. Po upływie 7 dni liczono ilości wykiełkowanych nasion. Nie wykazano większego zróżnicowania wpływu stosowanych soli metali na kiełkowanie nasion poszczególnych gatunków roślin. CuSO4 u wszystkich roślin z wyjątkiem żyta ozimego najbardziej ograniczył wschody nasion. Wzrastające stężenia roztworów soli metali ciężkich ograniczały kiełkowanie nasion u wszystkich badanych roślin.

Abstract:

In the paper has been presented the influence of selected heavy metals salts solutions: CuSO4, Pb(NO3)2, ZnCl2 and Cd(NO3)2 on the germination of seeds of the higher plants. The solutions with the various concentrations of abovementioned salts have been tested on seeds of the following plants: rye (Secale cereale L.), common wheat (Triticum aestivum L.), rape (Brassica napus oleifera L.) and white mustard (Sinapis alba L.). ; The pot experiment was carried out in laboratory conditions. Each variant of the experiment has been made in three replications. After the 7 days of germination, number of the germinated seeds was counted. There was no significant variation of the impact of the solutions tested on seeds used in the experiment. The influence of CuSO4 was the highest on seed germination in all the plants except rye. Higher concentrations of the salts caused reduced germination of most from the tested plants.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47233

Pages:

47-57

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 7

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information