Object

Title: Water balance of selected postmining reservoirs in the Łęknica Region = Bilans wodny wybranych zbiorników poeksploatacyjnych w rejonie Łęknicy

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 7 (2011)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki bilansu hydrologicznego, jaki opracowano dla wybranych zbiorników pokopalnianych oraz ich zlewni, zlokalizowanych w południowozachodniej części województwa lubuskiego, utworzonych w wyniku eksploatacji złóż węgla brunatnego. Celem pracy jest ilościowa ocena zróżnicowania składowych bilansu i ich roli w kształtowaniu jakości środowiska ; Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że roczny bilans dla zlewni odpływowych wykazywał retencję ujemną (-14,14 mm), natomiast dla zlewni bezodpływowych - dodatnią (+276,90 mm). Ogółem stwierdzono umiarkowanie ujemny bilans wodny zbadanych zbiorników, wskazujący jednak na możliwość ich rekultywacji, ale - w ograniczonym zakresie.

Abstract:

The article presents the results of the hydrological balance calculated for selected anthropogenic reservoirs and their drainage basins, which are located in the southwestern part of the Lubuski District, and were created as a result of brown coal mining. The purpose of this work is the quantity evaluation of the diversification of water balance components and their influence on the quality of the environment. ; On basis of calculations a conclusion has been formed that negative retention (-14,14 mm) was calculated for the open drainage basins under research, and positive retention (276,90 mm) for the closed ones. In general, it has been found that the water balance of the anthropogenic reservoirs is moderately negative. However, there is a limited possibility of reclaiming them.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47235

Pages:

69-81

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 7

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information