Object

Title: Young people as a subject of human resources management in the third sector organizations = Młodzi ludzie jako podmiot zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach trzeciego sektora

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Abstract_pl:

W demokratycznych społeczeństwach, obywatele włączają się jako wolontariusze w zarządzanie różnymi obszarami sfery społecznej. Czynią to, angażując się w działalność organizacji non profit. Podstawą funkcjonowania tych podmiotów są ludzie, dlatego możliwe jest zastosowanie, odpowiednio zaadaptowanych, metod i narzędzi HRM. Istotną część personelu społecznego organizacji non profit stanowią ludzie młodzi (do 26. roku życia). ; W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące doświadczeń młodych wolontariuszy - charakterystyki ich zaangażowania oraz udziału w procesach personalnych. Celem artykułu jest ustalenie liczby i typów organizacji trzeciego sektora, w które byli zaangażowani młodzi ludzie oraz charakteru wykonywanej w nich pracy. Ponadto, zdiagnozowanie procesów personalnych, w których uczestniczyli oraz stwierdzenie, jak oceniają swoje doświadczenia związane z zaangażowaniem w analizowane organizacje.

Abstract:

In democratic societies, citizens join as volunteers in the management of various areas of the social sphere. They do this by engaging in non-profit organizations` activities. People are the basis for the functioning of these entities, so it is possible to use appropriately adapted HRM methods and tools. The important part of the social workforce of non-profit organizations is young people (up to the age -of 26). ; The article presents the results of research on the experiences of young volunteers - the characteristics of their involvement and their participation in personnel processes. The purpose of the article is to identify the number and types of third-sector organizations, which young people have been involved in, as well as the characteristics of work performed by them in those subjects. Moreover, the article?s aim is to diagnose of personal processes that these persons have been engaged in and to ascertain how do they evaluate their work experience in the organizations, which were analyzed.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:56074

DOI:

10.1515/manment-2017-0005

Pages:

68-80

Source:

Management, vol. 21, no 2 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information